Persbericht Buket Karaca: District Berchem geeft 1000 euro steun voor noodhulp in Nepal


donderdag, 28 mei, 2015
Districtraadslid Buket Karaca

Op initiatief van districtsraadslid Buket Karaca neemt het districtsbestuur van Berchem de beslissing om 1000 euro te geven aan noodhulp in Nepal.

De aardbeving en de zware naschokken in Nepal liet niemand onberoerd. Officiële cijfers spreken van meer dan 8400 slachtoffers. De aardbeving zorgde niet enkel duizenden slachtoffers, maar bracht ook enorme materiële schade met zich mee. Alle hulp die men kan verlenen aan de water-, energie- en voedselbevoorrading is onontbeerlijk. Het district Berchem kon niet achterblijven en zal, op initiatief van raadslid Buket Karaca, 1000 euro schenken aan het Belgisch Consortium voor Noodsituaties.

Buket Karaca: "Ik vind het als burger en als raadslid belangrijk om niet enkel aandacht te hebben voor de problemen van ons eigen district, maar ook oog te hebben voor het leed in andere delen van de wereld. Ik ben dan ook zeer verheugd dat mijn collega's me in deze visie zijn gevolgd en we samen als districtsbestuur ook financiële ondersteuning zullen bieden aan Nepal."

Buket Karaca

CD&V Berchem
Districtsraadslid